Sekretariat

Elżbieta Budzińska
Asystentka
e-mail: biuro@s-wverpackung.pl
tel. : +48 16 628 79 59 wew. 10

Dział Administracji, IT i QM

Stanisław Bórzyński
Dyrektor Operacyjny
e-mail: sborzynski@s-wverpackung.pl
tel. : +48 667 667 021
tel. : +48 16 628 79 59 wew. 25

Dział Sprzedaży i Logistyki

Łukasz Staśkiewicz
Kierownik Działu
e-mail: staskiewicz@s-wverpackung.pl
tel. : +48 721 556 295
tel. : +48 16 628 79 59 wew. 31

Oddział Centrum

Łukasz Makowski
Kierownik Oddziału Centrum
e-mail: lmakowski@s-wverpackung.pl
tel. : +48 667 669 654

EINE ANFRAGE SENDEN

Sehen Sie, wie erfolgreich diese Zusammenarbeit sein wird!